0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Course

ĐỔI MỚI VÀ CẢI TIẾN CÁCH THỨC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC – ỨNG DỤNG CÔNG CỤ KAIZEN™

About Instructor

 •   CHÀO HỎI – GIỚI THIỆU
– Về mục đích khóa học
– Về nhu cầu/bối cảnh thực hiện khóa học
– Ý kiến – nhu cầu của học viên
– Bài tập – Giới thiệu về mỗi người
 
 • Giới thiệu về KAIZEN™
KMS – Mô hình hệ thống quản lý KAIZEN™
– Ý nghĩa bản chất triết lý của KAIZEN™
– Cách làm thế nào để thực hiện triết lý KAIZEN™
– Ví dụ về KAIZEN™ thành công
– Bài tập nhóm
 
 • Giá trị & Lãng phí
– VA/NVAA (MUDA) –7 lãng phí trong quá trình công việc, trong môi trường hoạt động văn phòng, sản xuất
– Ví dụ
– Bài tập nhóm
 
 •  MUDA – Sự sẵn sàng để cải tiến
– Tập trung vào vấn đề thực tế, dữ liệu, xu thế
– PSS – Cải tiến liên tục theo cách có hệ thống
– Tóm tắt về MUDA
– Văn hóa KAIZEN – sẵn sàng, liên tục cải tiến
 
 •   Bài tập nhóm- Liên hệ MUDA và một đơn vị (của AAC technologies) điển hình
– Giới thiệu về đơn vị, và các quá trình công việc đang có
– Thảo luận nhóm về MUDA liên quan các quá trình công việc hàng ngày
– Chuẩn bị trình bày nhóm – Groups’ preparation for presentation
Trình bày nhóm về cơ hội cải tiến liên quan Muda
 
 • Bốn bước quá trình cải tiến theo hệ thống – PSS (4 steps)
– PSS – Lý thuyết và thực hành
– Ứng dụng thực hành các bước 1-2
– Bài tập nhóm
 
 • Bốn bước quá trình cải tiến theo hệ thống – PSS (4 steps)
– PSS – Lý thuyết và thực hành
– Ứng dụng thực hành các bước 3 – 4
– Bài tập nhóm
 
 • Động lực mở rộng thực hiện Chương trình KAIZEN
-Phim về mô thức thực hiện Kaizen (Film on Kaizen paradigms)
 
 •  Conclusion – Phần Kết

Tóm tắt bài học về KAIZEN
– Kế hoạch cá nhân (hoặc nhóm) về thực hiện Kaizen (thu hoạch) và trao đổi về việc cấp Chứng chỉ KAIZEN Practitioners.
– Dự kiến kế hoạch tiếp theo & Phản hồi
– Kết thúc phần đào tạo khóa học Kaizen.

Reviews Statistic

0
0 out of 0
0 Ratings
5 Start 0
4 Start 0
3 Start 0
2 Start 0
1 Start 0

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ĐỔI MỚI VÀ CẢI TIẾN CÁCH THỨC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC – ỨNG DỤNG CÔNG CỤ KAIZEN™”