0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Course

ĐỔI MỚI VÀ CẢI TIẾN CÁCH THỨC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC – ỨNG DỤNG CÔNG CỤ KAIZEN™-5S

New

About Instructor

Trước tiên sắp đặt ngăn nắp
 • Giới thiệu về 5S
 • Loại bỏ những thứ không cần thiết
 • Thiết lập kho lưu trữ thứ cần thiết
 • Thực hiện vệ sinh hàng ngày
 • Duy trì nơi làm việc
 • Kiểm soát trực quan nơi làm việc
 • Bài tập tình huống thực hành nhóm
Thực hành thói quen về 5S
 • Chụp ảnh trước khi thực hiện 5S
 • Kiểm soát các mức độ thực hiện
 • Làm mọi thứ trở nên hiện hữu hơn, dễ thấy, dễ kiểm tra
 • Vệ sinh thường xuyên và kiểm tra
 • Tiêu chuẩn hóa công việc
 • Duy trì tiêu chuẩn khắp nơi của công ty
 • Thực hành tại nơi làm việc
Đánh giá các yếu tố nơi thực hiện 5S
 • Tránh những thức không cần thiết
 • Tránh sự đảo lộn
 • Vệ sinh tránh lặp lại dơ bẩn
 • Phòng ngừa sự tái diễn trở lại
 • Huấn luyện hệ thống hóa
 • Kỹ thuật đánh giá
 • Bài tập thực hành
 
Thực hành GEMBA (tại nơi làm việc)
 • Tổ chức nhóm
 • Giao công việc từng nhóm thực hiện 3S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ )
 • Thảo luận
 • Mỗi nhóm trình bày báo cáo thực hiện
 • Phân tích rút ra bài học kinh nghiệm
 • Kaizen™: 4S: Săn sóc – chuẩn hóa
 • Kaizen™: 5S: Sẵn Sàng – duy trì cải tiến tiếp theo
 • Phản hồi, kết thúc chương trình.
Động lực mở rộng thực hiện KAIZEN-5S
 • Phim về mô thức thực hiện Kaizen (Film on Kaizen-5S paradigms)
5S là công cụ quan trọng để tổ chức nơi làm việc của bạn một cách sạch sẽ, hiệu quả và an toàn, để nâng cao năng suất , quản lý trực quan và đảm bảo để triển khai thực hiện việc chuẩn hóa và sáng tạo cải tiến liên tục.
 • 5S Seiri; Sort, Clearing, Classify – Sàng Lọc
 • 5S Seiton; Straighten, Simplify, Set in Order, Configure – Sắp xếp
 • 5S Seiso; Sweep, Shine, Scrub, Clean and Check – Sạch sẽ
 • 5S Seiketsu; Standardize, Stabilize, Conformity – Săn sóc – chuẩn hóa
 • 5S Shitsuke; Sustain, Self Discipline, Standardization – Sẵn Sàng – duy trì cải tiến

Reviews Statistic

0
0 out of 0
0 Ratings
5 Start 0
4 Start 0
3 Start 0
2 Start 0
1 Start 0

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ĐỔI MỚI VÀ CẢI TIẾN CÁCH THỨC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC – ỨNG DỤNG CÔNG CỤ KAIZEN™-5S”