0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Course

Digital Transformation: ‘KAIZEN™ 5S Best-in-Class in Data Management’

New Hot

About Instructor

(Chuyển đổi số: ‘KAIZEN™ 5S Best-in-Class trong Quản lý dữ liệu’ – Các bài học khoa học của MNCs ứng dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục cải thiện và duy trì sự Xuất sắc hơn).

Digital Transformation: ‘KAIZEN™ 5S Best-in-Class in Data Management’ – The MNCs’ science lessons for SMEs & Startups’ further sustaining Excellence.

*Bài học cấp thiết có được:

Được chia sẻ chỉ dẫn bởi chuyên gia về các phương pháp cải tiến liên tục (KAIZEN™) tốt nhất nhất trong ngành, công nghệ thực tế trong 20-năm đổi mới gần đây từ các công ty đa quốc gia và  trong nước, bạn sẽ tìm hiểu cách các công ty MNCs thành công trong quá trình sử dụng dữ liệu làm tài sản của tổ chức. Vào cuối chương trình, bạn sẽ được chuẩn bị để phát triển chiến lược quản lý dữ liệu của riêng mình giúp phát triển xuất sắc hơn nữa cho công ty của bạn thông qua cách thức và cơ hội hoàn thiện, cải thiện liên tục các những điều sau:

+ Áp dụng các khuôn khổ và phương pháp luận để khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị.

+ Xây dựng một lộ trình tập trung vào dữ liệu để đạt được lợi thế cạnh tranh trong ngành của bạn.

+ Hiểu và quản lý vòng đời dữ liệu.

+ Tập hợp đội ngũ chiến lược dữ liệu lành nghề.

+ Tạo giá trị mới từ tài sản dữ liệu của bạn.

+ Cases: 2-4 cases studies có tính ứng dụng hiệu quả quốc tế/Việt Nam.

*Ai nên quan tâm ? :

Lãnh đạo, CEO của các SMEs/Startups & Mọi người có nhu cầu trở thành chuyên gia NSCL cho toàn Chuỗi cung ứng Giá trị của công ty thông qua Khoa học quản lý cải tiến sáng tạo liên tục ‘KAIZEN™ 5S Best-in-Class” trong Quản lý dữ liệu

*Thời lượng:

Cơ bản : 1 buổi 3h / hoặc 2 buổi 6h / hoặc 4 buổi 12h.

[ENGLISH] :

*Key Takeaways:

Guided by experts in the industry’s best continuous improvement methods (KAIZEN™), real-world technology in recent 20 years of innovation from multinational and local companies, you will Learn how MNCs succeed in using data as an organizational asset. At the end of the program, you will be prepared to develop your own data management strategy that further excels your company through ways and opportunities for continual improvement of your the following:

+Apply models and methodologies for harnessing data to create value.

+Build a data-centric roadmap to gain a competitive edge in your industry.

+Understand and manage the data lifecycle.

+Create new value from your data assets.

+2-4 case studies with effective international/Vietnamese applications.

*Who interested to join ? :

Leaders, CEOs of SMEs/Startups and Everybody who wishing to become the Quality & Kaizen leadership expert for continuously better Productivity of  the whole Company’s Value Supply Chain through the Way of ‘KAIZEN™ 5S Best-in- Class’ in Data Management on Science of Management for Continuous Improvement and Innovation.

*Duration: 

1 session of 3h / or 2 sessions of 6h / or 4 sessions of 12hrs.

Reviews Statistic

0
0 out of 0
0 Ratings
5 Start 0
4 Start 0
3 Start 0
2 Start 0
1 Start 0

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Digital Transformation: ‘KAIZEN™ 5S Best-in-Class in Data Management’”